Hapestetika

Publikace

Dotýkejte se, prosím

(Průvodce hmatovými projekty)
rok vydání: 1998 Za finanční podpory Nadace Open Society Fund Praha
Autorky: Terezie Hradilková, Vladimíra Sýkorová
Objednávky na tel: +420 603 431 148

Publikace Dotýkejte se, prosím

Publikace Dotýkejte se, prosím vznikla na základě několikaletých zkušeností z pořádání hmatových výstav a programů. Představuje cyklus výstav výtvarného umění Hapestetika I-V, archeologické výstavy Doteky pravěku a antiky I a II, Egypt dotekem, programy a expozice v Národní galerii v Praze a Lapidáriu NM, programy a informační systémy v Zoologické zahradě v Praze a Pražské botanické zahradě. Samostatnou kapitolu tvoří krátká exkurze do grafického zpracování textů (katalogů, popisek apod.) Z nabytých zkušeností a poznatků pořadatelů uvedených hmatových výstav, expozic a pořadů se autoři snažili vytvořit soubor zásad, které mohou pomoci organizátorům při zpřístupňování expozic nevidomým a slabozrakým. Publikace Dotýkejte se, prosím může být inspirací a užitečným pomocníkem pro všechny, kdo se chtějí podobným projektům věnovat.
Dnes již nemůže být pochyb o tom, že výstavy a expozice přístupné nevidomým i jinak postiženým osobám by neměly být ničím výjimečným. Je naopak třeba, aby se staly běžnou a přirozenou součástí našeho kulturního života. Praktické zkušenosti, které shrnuje tato publikace, jasně ukazují, že není důvod pro to, aby byl kdokoli vyřazován z možnosti účastnit se uměleckého a společenského dění. Hmatové výstavy, které se u nás uskutečnily, koneckonců ukázaly také to, že mohou být i velikým obohacením pro ty, kteří vidí.
Dotýkejte se, prosím! Málo věcí na světě je nedotknutelných.
Autoři příspěvků zpracovaných v publikaci: Marie Dufková, Jarka Janíčková, Magdalena Juříková, William Kirby, Václav Matoušek, Sylva Pavlasová, Vanda Skálová, Jarmila Skružná, Gabriela Šimková, Iva Vilhumová

OBSAH publikace:
Úvod od Terezie Hradilkové
Rezoluce (Usnesení z konference evropské unie nevidomých v Glasgow, 1990)
Dotknout se představy (William Kirby, původně pedagog na umělecké škole, postupně ztrácel zrak, působí jako poradce v galeriích, muzeích a kulturních zařízení ve Velké Británii i v zahraničí. Jeho poradenství se zaměřuje na oblast porozumění podstatě zrakové vady, na fyzickou přístupnost sbírek a expozic, na propagaci vzdělávání a školení zaměstnanců).
Slovo editora (V. Sýkorová)
Od zkušeností k pravidlům (soubor zásad, které pomohou při realizaci podobných projektů)
Grafické zpracování textu (Jarka Janíčková shrnula užitečné rady pro přípravu tiskových materiálů pro hmatové výstavy a projekty)
Realizované projekty:
Archeologické výstavy (uskutečněné hmatové výstavy v Národním muzeu v Praze, Náprstkově muzeu, v Káhiře)
Výstavy výtvarného umění (Hapestetika I-V, projekty v expozicích Národní galerie v Praze, Lapidárium Národního muzea v Praze)
Přírodovědné výstavy a program (Informační a orientační systém v ZOO a pořady, Projekt zahrada – Pražská botanická zahrada)
Užitečná literatura
Adresář