Hapestetika

Expozice dlouhodobé

Zde představujeme muzea, galerie, které mají celou nebo alespoň část své expozice stále přístupnou zrakově postiženým lidem. Tato rubrika bude aktualizována na základě získávaných informací o nových expozicích či změnách v již stávajících.

Národní galerie v Praze

www.ngprague.cz

Schwarzenberský palác

Praha 1 - Hradčanské náměstí 2
Doprava: tram 22 Pražský hrad
Lektorské oddělení, kontaktní osoba: Mgr. Jana Klímová, tel. 233 081 721,
e-mail: ssueduc@ngprague.cz

Hmatová expozice: Doteky baroka 
Soubor čtrnácti odlitků výtvarných děl, která vznikla na území Čech v 17. a 18. století (A. de Vries, M. B. Braun, F. M. Brokof). Vystavené exponáty byly odlity ze sádry, pouze hlava Chrona byla vytvořena z pryskyřičné hmoty.
Tematické prohlídky s výkladem, případně s modelováním v ateliéru, lze objednat nejméně 3 týdny předem.

Hmatová výstava   Hmatová výstava  Hmatová výstava  Hmatová výstava

Malé máslovické muzeum másla

Máslovice, Pražská 3, 250 69 Vodochody
www.maslovice.cz 
kontaktní osoba: ing. Vladimíra Sýkorová, tel:/fax: 220940235, mobilní tel: 603341148

Škoda Auto Muzeum

www.skoda-auto.cz

Václava Klementa, 293 60 Mladá Boleslav
tel. 326 831 134-5, 326 831 137
Stálé expozice:
100 let Škody,Galerie motorů,Jak vzniká automobil,Multimedia, internet, Rallye Bar, muzejní obchod. Služba průvodců, cizojazyčný výklad.
Hmatová expozice:
Výběr cca 10 historických vozů, které jsou tvarově a typově charakteristické pro určitou dobu a seznamují tak s historií výroby automobilů v Mladé Boleslavi od samých počátků v roce 1895 až po současnost. Další 4 vybrané exponáty pak seznamují s postupem návrhu a výroby automobilu v dnešním moderním závodě.