Hapestetika

Archiv

Národní muzeum v Praze (dále NM), hlavní budova, listopad 1992
Autoři: Marie Dufková (odd. klasické archeologie NM), Václav Matoušek a Jan Fridrich (Archeologický ústav AV ČR)
Idea: Výstava byla koncipována jako reprezentativní výběr archeologických fondů NM, který zahrnoval sbírky pravěku a raného středověku a sbírky z oboru antické archeologie. Soubor domácích archeologických nálezů měl v hutné zkratce návštěvníka seznámit s kulturním vývojem v Čechách od starší doby kamenné až po raný středověk. Výstava byla chápána jako prvý pokus a prvá možnost zpřístupnit nevidomým a slabozrakým návštěvníkům muzea obor archeologie.
Doteky pravěku a antiky II (Doteky II)

Výstavní síň městské pobočky České spořitelny, Praha 1, Rytířská 29, leden 1994
Autoři: Marie Dufková, Václav Matoušek, výtvarné řešení Jarka Janíčková
Idea: Výstava byla od počátku pojata jako volné pokračování Doteků I. Soubor originálů z prehistorické a z archeologické sbírky Muzea hl. města Prahy byl doplněn souborem keramických nádob, plastik a olejomaleb vytvořených zrakově a mentálně postiženými mladými lidmi na základě předchozího seznámení s originály a souborem fotografií D.Hochové a H. Rysové.
Egypt dotekem

Náprstkovo muzeum Praha 1, duben 1995
Autorka: Sylva Pavlasová
Cílem bylo zpřístupnit především nevidomým a slabozrakým návštěvníkům kulturu faraonského Egypta na základě reprezentativního výběru předmětů ze sbírek Náprstkova muzea. Soubor 26 vystavených exponátů sjednocovalo téma chápání pozemského a posmrtného světa u starých Egypťanů.
Dotýkání aneb Pohlaďte si sochu

Galerie umění Karlovy Vary (30.11.-21.1.2001)
autorky: Mgr. Božena Vachudová, Mgr. Lenka Tóthová
16 soch, plastik a objektů významných umělců 20. století ze sbírek Galerie umění Karlovy Vary
Hmatová expozice odlitků sochařských děl českého středověkého umění 13.-15. století

Národní galerie v Praze, Klášter sv. Anežky České (18.12.2000 – srpen 2002).
Ukončena v důsledku povodní v dubnu 2002, obnovena v prosinci 2004 díky daru vlády Knížectví Lichtenštejnsko.
autorka: Mgr. Eva Zíková
Dotyk sochy

Muzeum umění Olomouc (22.2.-29.4.2001)
autorka: Helena Rišlinková
20 sochařských děl 20. století ze sbírek Muzea umění Olomouc
Doteky baroka (viz Stálé hmatové expozice>NG>Jiřský klášter)

Národní galerie v Praze, Klášter sv. Jiří na Pražském hradě (od 9.4.2001)
autorka: Mgr. Jana Klímová
14 odlitků výtvarných děl, která vznikla na území Čech v 17. a 18. století. Vystavené exponáty byly odlity ze sádry, pouze hlava Chrona byla vytvořena z pryskyřičné hmoty.
Vnímat rukama

Oblastní galerie v Liberci (26.9.-24.11.2002)
autorka: Martina Vokatá
14 děl ze sochařské sbírky Oblastní galerie v Liberci
Díváme se rukama

Seznamte se s archeologií
Muzeum hlavního města Prahy
autorka: Mirka Šmolíková