Hapestetika

Hmatové výstavy Hapestetika

Cílem těchto výstav je zpřístupnit výtvarné umění lidem se zrakovým postižením, vidícím umožnit zážitek z hmatového vnímání výtvarného díla a autorům odkrýt další dimenzi jejich děl. Výstavy jsou místem, kde se všichni zúčastnění k sobě přibližují. Mottem výstav se stalo heslo „Dotýkejte se, prosím“, jako výraz odporu proti izolovanosti mezi lidmi navzájem i mezi lidmi a výtvarným uměním.

První výstavy Hapestetika v 90. letech 20. století byly ve znamení současného, převážně abstraktního umění. V dalších ročnících jsme vyhověli přání nevidomých a zařadili jsme více klasických realistických děl. Na některých výstavách se objevovalo častěji téma figury v sochařství, na jiných převažovala zvířecí plastika, která se setkala s velkým ohlasem zejména u mladších návštěvníků.
Výběr prací na hmatové výstavy není vůbec snadný. Je zde mnoho hledisek, zejména restaurátorských a konzervátorských, které je nutno vždy respektovat. Důležitý je i výběr z hlediska pestrosti sochařských materiálů.
.

Hmatová výstava

Tématicky koncipované výstavy mohly presentovat všechny zásadní stylové a názorové proměny sochařství a tím i vývoj výtvarného názoru v (historicky) (omezené, dané) vymezené etapě. Klasická realistická díla byla postavena vedle děl autorů známých publiku z minulých hmatových výstav. Hapestetika IV představila kolekci plastiky s tématem zvířecích motivů.

Transkripce známého subjektu do výtvarného tvarosloví odkryla pro nevidomé základní principy výtvarného jazyka a i pro vidící byla jedinečnou možností porovnat poznané a dotýkané.